Gorączka u dziecka – postępowanie.

Definicja

Gorączka jest objawem, nie chorobą, a podstawowym celem leczenia przeciwgorączkowego jest łagodzenie dolegliwości, które towarzyszą gorączce – uczucie zimna, dreszcze, ból głowy czy mięśni. W postępowaniu przeciwgorączkowym znajdują zastosowanie metody farmakologiczne i niefarmakologiczne. Do niefarmakologicznych należy pojenie dziecka, nawilżanie skóry wodą, lekkie ubranie czy nawet rozebranie na krótki czas, kąpiele ochładzające w wodzie o temperaturze o 1 stopień niższej niż temperatura ciała dziecka, zawsze z wcześniejszym podaniem leku przeciwgorączkowego. Leki przeciwgorączkowe – paracetamol i ibuprofen, podawane doustnie w postaci syropu/tabletek lub doodbytniczo w postaci czopków.

Paracetamol jest zdecydowanie najbezpieczniejszym lekiem przeciwgorączkowym stosowanym w pediatrii. Doustnie 10-15 mg/kg mc na dawkę, doodbytniczo 20-25 mg/kg mc na dawkę co 4 godziny, można podawać przez 3-5 dni. Ibuprofen zalecany dla dzieci > 4 mż, w dawce 5-10 mg/kg mc na dawkę co 6 godzin. Ibuprofen obniża gorączkę szybciej i na dłużej.

Odstępy między kolejnymi dawkami nie zależą od postaci leku i drogi podania. Syropy wchłaniają się szybciej. W metodzie naprzemiennego podawania paracetamolu i ibuprofenu należy podawać dawki minimalne. Metoda ta jest skuteczna i bezpieczna, wydłużone są odstępy między dawkami i dziecko otrzymuje mniejszą dawkę dobową każdego z leków.

 

Bibliografia

J.Wendorff, B.Wisniewska, M.Piotrowicz, M.Chamielec, Drgawki gorączkowe, PZWL, Warszawa, 2009, str. 58.

Medycyna Praktyczna Pediatria, wyd.specjalne 1/2012, 33-35